Franck Sonnemans

portret frank sonnemans

Atelier
Franck Sonnemans
Groot Bollerweg 10 A/B
5928 NS Venlo/Blerick
06-204 482 40

Twee- en driedimensionaal werk

frank links Middel   franck midden Middel   franck rechts Middel

Adagium: “ Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging “. (Marcus Aurelius)

 

Meer informatie is te vinden op de website van Franck Sonnemans